Överum

Bild
Daterad: 1964
ID: Jvm_KDAJ00760

Beskrivning

Överums bangård norra änden under ombyggnad till nomalspår.