Linköping

Bild
Daterad: 18 juni 1971
ID: STLA00083

Beskrivning

Elloket SJ Rc1 1015 och ångloket SJ L5 1779 (f.d. NOJ 34) på Linköping C.