Linköping

Bild
Daterad: 22 september 1971
ID: STLA00039

Beskrivning

L14 1595 (fd CWJ H 19) i Linköping under transport till Vislanda.