Linköping

Bild
Daterad: 1977
ID: BIEK00488

Beskrivning

Lokomotorerna SJ Z43 449 + 448 med spårrensare vid lokstallet i Linköping.