Lenhovda

Bild
Daterad: 11 juli 1981
ID: TOFO00019

Beskrivning

Rallarrosor (mjölkört) breder ut sig över en ringa trafikerad bangård.