Klavreström

Bild
Daterad: 1 augusti 1981
ID: INAR00019

Beskrivning

Resande på plattformen i Klavreström.