Klavreström

Bild
Daterad: 6 maj 1978
ID: LEMA00118

Beskrivning

Utfärdståg med SJ Tp 3508 vid stationen i Klavreström.