Klavreström

Bild
Daterad: 4 maj 1978
ID: LEMA00064

Beskrivning

Sidovy av ångloket VGJ 29 (SJ Gp 3119) i Klavreström.