Kalmar

Bild
Daterad: År 1967-1968
ID: NEAN00159

Beskrivning

Linjeomläggning för Kalmar–Berga vid Kalmar Södra. Sträckan öppnades 1969-01-02.