Jenny–Verkebäck

Bild
Daterad: mars 1976
ID: BIEK00393

Beskrivning

Lokomotorerna SJ Z4p 405 + 403 med godståg norr om Gunnebobruk.