Jenny–Verkebäck

Bild
Daterad: mars 1976
ID: BIEK00385

Beskrivning

Lokomotorerna SJ Z4p 403 + 405 med godståg passerar över riksväg 15 norr om Gunnebobruk.