Jenny–Verkebäck

Bild
Daterad: mars 1976
ID: BIEK00387

Beskrivning

Lokomotorerna SJ Z4p 405+ 403 med godståg passerar över riksväg 15 norr om Gunnebobruk.