Jenny–Verkebäck

Bild
Daterad: 1977
ID: BIEK00607

Beskrivning

Besprutningståg Västervik–Växjö draget av två Z4p-lokomotorer vid Mossvik.