Jenny–Verkebäck

Bild
Daterad: 1986
ID: BIEK02003

Beskrivning

Röjning av linjen vid Hermanstorp av föreningsmedlemmar. Från vänster Magnus Larsson, Roger Pettersson, Ola Almquist, Anders Henriksson och Anders Carlsson.