Jenny–Verkebäck

Bild
Daterad: 1986
ID: BIEK02002

Beskrivning

Röjning av linjen vid Hermanstorp av föreningsmedlemmar. Närmast kameran Jan-Olof Olofsson.