Jenny–Verkebäck

Bild
Daterad: 2001
ID: BIEK01644

Beskrivning

Lastning av grusvagnar vid Mossvik med Z4p RB 3 (SJ Z4p 261).