Forsaström–Falerum

Bild
Daterad: 1962
ID: Jvm_KDAJ01012

Beskrivning

Första etappen av arbetet med breddning till normalspår vid Båtsjön.