Forsaström–Falerum

Bild
Daterad: 1989
ID: BIEK02133

Beskrivning

Vy av linjen utmed Båtsjön vid km 52.