Flybo–Norrhult

Bild
Daterad: 31 augusti 1978
ID: BIEK01381

Beskrivning

Vy av linjen vid Flybo sedd från Z4p 405.