Flybo

Bild
Daterad: 4 maj 1978
ID: TOJA00013

Beskrivning

VGJ 29 (SJ Gp 3119) med SJK:s utfärdståg på den långa raksträckan vid Flybo.