Flybo

Bild
Daterad: 3 maj 1970
ID: TOFO00045

Beskrivning

Stationshuset och godsmagasinet i Flybo.