Finspång

Bild
Daterad: maj 1989
ID: BIEK02129

Beskrivning

Vy över godsbangården i Finspång. Till höger ses det nedlagda smalspåret och överföringsrampen. Till vänster personvagnar från föreningen Finspångs Museijärnvägar, FMJ.