Ekenberg

Bild
Daterad: År 1900-1909
ID: Jvm_KDAJ02222

Beskrivning

Banvaktstuga 4 Stenkullen, troligen med banvakt Olof Andersson och hans hustru Klara.