Brittatorp

Bild
Daterad: 4 maj 1978
ID: TOJA00005

Beskrivning

VGJ 29 (Gp 3119) med SJK utfärdståg passerar Brittatorps nedlagda station.