Blägda

Bild
Daterad: 1990
ID: BIEK01075

Beskrivning

Arbetsfordonen för kabelprojektet vid Blägda hållplats. Anders Johansson och Jan-Olof Olofsson.