Bersbo

Bild
Daterad: 1959
ID: ARDI00050

Beskrivning

Vy över järnvägen och gruvområdet. Bland annat gruvlaven över Adelswärds schakt.

Anmärkning

3201-4800 F:4068A_O, bild 47