Åseda

Bild
Daterad: 1994
ID: BJKA00052

Beskrivning

Normalspårets utfart från Åseda. Under bron fanns det tidigare ett spårkors mellan smal- och normalspår. Borttagning av berg under bron har påbörjats för att möjliggöra omläggning av spåren.