Ankarsrum–Hjorted

Bild
Daterad: 1990
ID: BIEK01062

Beskrivning

Plogning inför optokabelnedläggning med lokomotorn VHVJ Z4p 403 vid Långsjön.