Almvik–Jenny

Bild
Daterad: 7 februari 1979
ID: BIEK01410

Beskrivning

Dieselloket SJ Tb 293 plogar linjen vid Målserum. Foto från landsvägsbron. I bakgrunden f.d. banvaktstuga 34 Målserum.