Vislanda

Bild
Daterad: 1972
ID: BIEK00293

Beskrivning

Tjänstefordon (f.d. rälsbuss) MDR400 3783 (Yo1 472) i väntan på skrotning.