Vislanda

Bild
Daterad: 1972
ID: BIEK00293

Beskrivning

Tjänstefordonet (f.d. rälsbussen) SJ MDR400 3783 (f.d. Yo1 472) i väntan på skrotning i Vislanda.