Fordonet är skrotat
Daterad: 17 september 1983

När Västervik fick ett grönt återbesök

På lördagskvällen den 17 september 1983 rullade Tp 3515 in i Västervik. Det var första gången sedan 1966 som stationen fick besök av ett diesellok typ Tp.

Västervik var under flera år en stor placeringsort för SJ:s Tp-lok, ett smalspårigt diesellok från MaK i Tyskland. Det första loket kom till Västervik i slutet av 1956 för utbildning och från 1957 kom de nya dieselloken successivt att ersätta ångloken i godstågen till Kimstad och Hultsfred. Som mest fanns mellan åtta och nio lok placerade i Västervik.

Tp-lok var förr en vanlig syn i godstågen på Västerviksbanorna. Här ses SJ Tp 3510 och 3504 med fjärrgodståg i Jenny 1960. Samling: Järnvägsmuseet

När linjen till Åtvidaberg hade breddats till normalspår 1964 kom Tp-epoken i Västervik att gå mot sitt slut. Godsvolymerna flyttades då över till normalspåret mot Linköping och fjärrgodstågen till och från Hultsfred kom att avvecklas.

Kvar på Hultsfredslinjen blev lokal godstrafik till Totebo, Ankarsrum och Verkebäck som kunde dras med lokomotorer av typ Z4p och behovet av diesellok försvann.

SJ Tp 3515  på väg mot Västervik den 17 september 1983. Foto: Anders Carlsson

Den 27 januari 1966 skickades det sista Västerviksloket, Tp 3503, i väg till sin nya placeringsort Växjö. Men under några septemberdagar 1983 skulle linjen Hultsfred–Västervik åter få höra mullret av en MaK-diesel. Under hösten skulle sträckan Växjö–Västervik bekämpas från ogräs och SJ:s spruttåg skickades till Västervik, där vagnarna rampades på överföringsvagnar.

Dragkraften för de här tågen hade tidigare varit Z4p, men de hade inte klarat att leverera tillräckligt med tryckluft för sprutningen. Därför skulle tåget nu dras av Tp-lok.

SJ:s ogräsbekämpningståg med Tp 3515 utanför verkstaden i Västervik den 18 september 1983. Foto: Birger Ekelid

Lördagen den 17 september klockan 16.00 avgick ensamma Tp 3515 som extratåg från Växjö mot Hultsfred. Från Hultsfred fortsatte loket som vagnuttagning till Västervik, dit det anlände klockan 20.33. Måndagen den 19 september drog loket besprutningståget från Västervik till Växjö.

Natten till den 23 september återkom 3515 till Västervik med de tomma överföringsvagnarna. Tanken var att skicka Tp-loket tillbaka till Växjö, men dessa planer kom att ändras.

Under tre dagar i september 1983 kom Tp 3515 vara dragkraft i godstrafiken till Gunnebobruk. Foto: Birger Ekelid

I Västervik hade Z4p 409, som användes i godstrafiken till Gunnebobruk, råkat ut för ett haveri och fått problem med hydraulväxeln. Som ersättning satte SJ in Tp 3515 som dragkraft för vagnuttagningarna Västervik–Gunnebobruk under tre dagar, 26, 28 och 29 september. Den 30 september hade 409 reparerats och den 5 oktober kunde Tp-loket återvända till Växjö.

Något mer Tp-besök blev det inte i Västervik under SJ-tiden och bara några år senare avslutades godstrafiken Växjö–Braås och Västervik–Gunnebobruk. SJ kom därefter att sälja Tp-loken 3503, 3508 och 3515 till VHVJ. Bolaget hade som mål att driva linjen Växjö–Västervik vidare, men drabbades snabbt av ekonomiska problem.

Tp 3515 startar från Gunnebobruk och tar fart för den långa stigningen som väntar. Bilden är tagen från Verkebäcksbron. Foto: Birger Ekelid

Under bolagets kortvariga verksamhet fick Västervik ett antal nya Tp-besök, bland annat i december 1987 när 3503 drog TJF:s julbordståg till Hultsfred och i juli 1992 som ångloksersättning i TJF:s trafik till Verkebäck.

Innan VHVJ:s konkurs hann Tp 3503 göra ett sista Västerviksbesök den 11 september 1992, då det drog det sista resandetåget Västervik–Växjö. Efter konkursen kom Tp-loken skingras till nya ägare och i dagens läge finns inga Tp-lok kvar i Småland.

Av de 25 lok som levererades finns fyra stycken bevarade Tp-lok: 3500 och 3503 hos museiföreningen Anten–Gräfsnäs Järnväg, 3508 hos Skara–Lundsbrunns Järnvägar och 3515 hos Upsala–Lenna Järnväg.

Det har inte varit något Tp-lok i Västervik sedan VHVJ gick i konkurs 1992. Här ses VHVJ Tp 3503 och NVHJ 22 på bangården i juli 1992. Foto: Birger Ekelid