Fordonet är skrotat
Daterad: 18 juni 1920

När Gamleby hotades av lågorna

Den 18 juni 1920 höll Gamleby på att ödeläggas av en våldsam brand. Brädgården, bostadshus, magasin med mera försvann i lågorna. Järnvägsstationen skadades svårt och efter återuppbyggnaden kom stationsbyggnaden att få en helt ny arkitektur.

Text av Bo Löwenberg — Foto: Järnvägsmuseet och Tommy Fogelström.

Vykort med vy över stationen och hamnen i Gamleby 1927. Foto: Järnvägsmuseet

Fredagen den 18 juni 1920 utbröt en brand i den stora brädgården vid Gamleby. Brädgården var strategiskt belägen mellan järnvägsstationen och hamnen. Verksamheterna i området delades mellan H. Cornelius trävaruaktiebolag, som utvecklats till en stor rörelse under senare delen av 1800-talet och Överums bruk som hade en mindre brädgård här. Det var under förmiddagen denna soliga sommardag, som någon såg rök stiga upp bland de höga brädstaplarna och utropade ”Det brinner!”.

Stationshuset i Gamleby som det såg ut före branden. Foto: Järnvägsmuseet

Inledningsvis hade man förhoppningen att klara släckningsarbetet med den tämligen nyanskaffade motorsprutan och några mindre sprutor som brandkåren i Gamleby hade. Motorsprutan krånglade, vilket förmodligen berodde på ovant handhavande. Insatserna visade sig snart otillräckliga och hjälp måste tillkallas från Västerviks och Åtvidabergs brandkårer samt manskap från Överum. Västerviks brandmanskap anlände vid halvtvåtiden med en större motorspruta och senare under eftermiddagen kom motorsprutan från Åtvidaberg. Båda med extratåg som fick ordnas i all hast.

Bangården vid Gamleby station under branden den 18 juni 1920. Foto: Järnvägsmuseet

När branden bröt ut var det ostliga vindar, som gjorde att samhället med sin gamla träbebyggelse hotades. Västerviks brandmän med sin större spruta koncentrerade sig på bebyggelsen och brandmännen från Gamleby försökte förgäves hindra spridningen inom brädgården. Paniken steg och frivilliga samlades för att langa vatten med hinkar till sprutorna och hjälpa till att rädda det som räddas kunde. Ett par bostadshus, hyvleriet med sina maskiner, hamnkontoret och flera magasinsbyggnader närmast brädgården försvann i lågorna. Flera hus skadades och tiotalet familjer blev hemlösa. Telefon- och telegrafförbindelserna bröts då ledningarna skadades. Tågtrafiken ställdes in när lågorna svepte in över bangården.

Släckning pågår av branden i stationshuset den 18 juni 1920. Även ett magasin och sju järnvägsvagnar förstördes vid branden. Foto: Järnvägsmuseet

Järnvägsstationen, som låg i vindriktningen, skadades svårt. Lågorna slickade stationsbyggnaden som delvis förstördes av branden, men även av vattnet från Västerviks stora motorspruta som räddade huset från att brinna ner till grunden. Postkontoret som var inrymt i stationsbyggnaden kunde utrymmas på handlingar och post. Magasinet brann ner och sju järnvägsvagnar förstördes. Under eftermiddagen vände vinden till västlig, vilket nog kan sägas att det räddade köpingen från den värsta förödelsen. Elden sökte sig nu ner mot hamnen där ytterligare några magasinsbyggnader, garage och ett oljeupplag försvann i lågorna. Gamleby brandkårs handdrivna brandspruta lyckades i alla fall rädda Holms berömda yachtvarv, som annars hade gått upp i rök.

Stationshuset i Gamleby efter branden. Byggnaden kom att återuppbyggas med ett nytt utseende. Foto: Järnvägsmuseet

Under kvällen hade vinden mojnat och man kunde nu vara säker på att bebyggelsen var räddad, trots att branden fortfarande pågick i själva brädgården. Området som eldhärjades omfattade ca 100 000 kvadratmeter och förlusterna för brädgårdarna beräknades till cirka tre miljoner kronor. Till detta kom kostnaderna för återuppbyggnad av förstörda fastigheter och verksamheter med kanske motsvarande summa. Orsaken till branden blev aldrig klarlagd, men man misstänkte att det var en slängd cigarettfimp i en sophög vid Överums bruks brädgård som startade det hela.

Det ombyggda stationshuset efter branden. Foto: Järnvägsmuseet

Den förstörda stationsbyggnaden kom nu att återuppbyggas med den gamla timmerstommen som grund. Byggnadens arkitektur ändrades från den gamla 1870-talsstilen till inledande 1920-talsklassicism med ett högt brutet tak och putsad fasad. Stilen återfinns även i de intilliggande kvarteren som uppfördes under samma tid.

Stationshuset sjunger på sista versen den 18 maj 1967. Året efter ersattes detta med en enklare stationsbyggnad som i sin tur revs 2007. Foto: Tommy Fogelström