Fordonet är skrotat
Daterad: 10 mars 1976

När banvallen rasade vid Långsjön

När den nya riksvägen skulle dras förbi Långsjön utanför Ankarsrum gick allt inte som planerat. En felaktig sprängladdning gjorde att hundra meter av järnvägen plötsligt försvann.

I mitten av 1970-talet byggdes riksväg 33, dagens riksväg 40, ut mellan Hyttan och Vimmerby. Tidigare fanns ingen direkt vägförbindelse mellan Västervik och Vimmerby utan trafiken fick ta sig fram via betydligt mindre vägar. Utbyggnaden skedde delvis som ett AMS-projekt och mellan 1974 och 1977 skedde utbyggnaden förbi Ankarsrum.

Vy över rasplatsen vid Långsjön den 14 mars 1976. Raset inträffade fyra dagar tidigare i samband med vägbygget. Fotograf: Lennart Malmsten

Passagen förbi Långsjön skulle förläggas på en bank över sjön parallellt med järnvägen. För att underlätta vägbygget skulle tågtrafiken ställas in mellan Ankarsrum och Fagersands hållplats från den 1 mars 1976 och cirka en månad framåt. Under tiden fick resenärerna åka landsvägsbuss mellan de två trafikplatserna. Vid Fagersand ordnades en provisorisk laddningspost för de rälsbussar som fick övernatta där till kommande dag.

YP 900 uppställd vid Fagersand, i samband med raset vid Långsjön. Fotograf: Lennart Malmsten

Men vägbygget gick inte som planerat. Onsdagen den 10 mars 1976 skulle vägbyggarna spränga bort is utmed järnvägsbanken över sjön för att komma åt att muddra innan själva sprängstenen lades ut i sjön. Laddningen blev något för kraftig och i kombination med det övertryck som bildades under isen vid sprängningen trycktes närmare 100 meter av järnvägens bank bort!

Rälsbuss YP 888 utbyter resenärer med landsvägsbuss i Fagersand på grund av raset i Långsjön. Foto den 17 april 1976. Fotograf: Lennart Malmsten

Konsekvenserna för tågtrafiken blev att trafikomläggningen pågick något längre än beräknat och tågen kunde åter rulla över banken igen lagom till sommaren. Första trafikdag efter avstängningen var den 9 juni 1976. Den nya riksvägen stod klar som planerat utan förseningar och öppnades i sin helhet i slutet av november 1977.