Fordonet är skrotat
Daterad: 30 maj 1979

Dubbeltrubbel för tråden till Gunnebo

Det sägs att en olycka sällan kommer ensam. Inget passar bättre in på ett trådtåg till Gunnebobruk i maj 1979, en transport som slutade med dubbla urspårningar och två dygns trafikavstängning.

1979 pågick fortfarande en ganska omfattande godstrafik på smalspårsjärnvägen mellan Västervik och Gunnebobruk, som Verkebäcks station hette på den tiden. Trafikupplägget bestod huvudsakligen av att Gunnebo Bruks AB fick sina leveranser av valstråd från Domnarvet på normalspåriga öppna godsvagnar. Dessa rampades i Västervik på smalspåriga överföringsvagnar och drogs därefter till Gunnebobruks station, där bruket hämtade tråden med traktor och vagn.

Z4p 403+Z4p 405 med godståg Västervik–Gunnebobruk, 1976. Fotograf: Birger Ekelid

Onsdagen den 30 maj skulle fem godsvagnar littera Om och Oms lastade med tråd transporteras till Gunnebobruk. På morgonen lämnade vagnuttagningen Västervik med nummer 70843/70844 bestående av Z4p 403 och 405 med fem lastade överföringsvagnar littera Q37p i kroken. Efter att ha passerat Jenny och kommit till kilometer 4,5 välte plötsligt den tredje normalspårsvagnen i en högerkurva, mitt i en bergsskärning. Vid urspårningen rände den fjärde vagnen in i den välta vagnen framför. Den femte och sista normalspårsvagnen hoppade av sin överföringsvagn och blev stående med ena hjulparet på banvallen.

Den första av två urspårningar för trådtransporten Västervik–Gunnebobruk. Fotograf: Birger Ekelid

Bärgningen blev besvärlig och för att utföra uppdraget anlitades mobilkranar från Sellbergs i Linköping. För att komma till olycksplatsen fick kranarna köra ut på banvallen och natten mellan den 31 maj och 1 juni kunde vagnarna och lasten bärgas. Efter urspårningen fick persontågen mellan Västervik och Gunnebobruk ersättas med landsvägsbussar från SJ och Västerviks Kraft AB.

Den 31 maj inleddes bärgningen av vagnarna vid den första urspårningen. Här kör en mobilkran upp på spåret vid km 5 för att ta sig till olycksplatsen. Fotograf: Birger Ekelid

Fredagen den 1 juni återstod att dra in de bärgade vagnarna till Gunnebobruk. När transporten nådde kurvan vid Böljerum, vid kilometer 5,3, inträffade en ny olycka. Den femte vagnen, en Oms, välte ned i diket och hamnade upp och ned. På samma plats hade tre år tidigare en liknande händelse inträffat och även senare har vagnar hamnat i diket här. Transporten kunde dock fortsätta och vagnen i diket utgjorde inget hinder för att öppna banan för trafik samma dag. Första persontåg blev Pt 2073 Hultsfred–Västervik som passerade med 10 km/h vid halv tiotiden på förmiddagen.

Den 1 juni 1979 inträffade den andra urspårningen, km 5,3, i kurvan vid Böljerum där en av de bärgade vagnarna välte ned i diket. Fotograf: Birger Ekelid

För banfolket väntade nu en ny bärgning. Den fick anstå till den 12 juni och även denna gång anlitades en mobilkran som fick köra ut på banvallen till den nya olycksplatsen och lyfta upp last och vagn. Pt 2061 och 2064 inställdes Gunnebobruk–Västervik–Gunnebobruk under tiden bärgningen pågick.

Bärgningen vid den andra urspårningen skedde den 12 juni 1979. Även denna gång fick en mobilkran anlitas och som fick ta sig till olycksplatsen genom att köra ut på banvallen. Fotograf: Birger Ekelid

Källor:

  • Ånghwisslan 1493 och 1497
  • Dagens Nyheter 1979-06-02
  • Västerviks-Tidningen 1979-06-02
  • Birger Ekelids bilder