Willy Karlsson

Willy Karlsson (1933–2020) Uppvuxen i Malmslätt utanför Linköping, var egentligen flygintresserad, och blev tidigt intresserad av fotografering, och tog en del bilder på flyget i Malmslätt, där han också arbetade som instrumentmakare till sin pension. Var mycket skicklig på träarbeten och i sin ungdom byggde han under kriget en modell av varje flygplan som fanns inom försvaret i trä (en samling man gärna velat haft kvar idag).

Var en mycket duktig porträttfotograf men började väldigt sent att fotografera tåg, mest beroende på att hans son Anders, var väldigt intresserad av tåg, varför han drogs med till Tjustbygdens Järnvägsförening, där han gärna hjälpte till ihop med sin fru Waldy.

Han blev en av de riktigt stora driftkrafterna och stöttepelarna i Tjustbygdens Järnvägsförenings satsning på normalspåriga rälsbussfordon, där han under 11 år drog ett stort och tungt lass för att hålla vagnarna rullande fram till att vagnarna avyttrades 1996.

Willy Karlsson vid HTJ s 47 i Linköping 10 juni 1988. Foto: Anders Carlsson