Tor Wiklund

Tor Wiklund (född 1938) växte upp i Falerum och blev tidigt intresserad av fotografi. Karriären som pressfotograf inledde han redan som 16-åring när han en höstdag 1954 fick veta att tegelbruket i Falerum stod i lågor. Tor cyklade dit med kameran och strax därpå levererade han sin första nyhetsbild till Östgöta Correspondenten.

Efter studierna följde jobb hos Foto-Rune i Valdemarsvik och IP-Foto i Gamleby innan han i mars 1961 fick jobb på Västerviks-Tidningen, VT, som tidningens första anställda fotograf. Där kom han att arbeta fram till sin pensionering 2003.

Under sin tid på VT bevakade Tor många händelser vid järnvägen, bland annat Svenska Järnvägsklubbens ångtågsresa Hultsfred–Kimstad 1964, SJ:s nedläggning av persontrafiken Växjö–Västervik 1984 och de många turerna kring ”Smalspåret” under 1980- och 1990-talet