Hans Lundin

Hans Lundin, född 1948, bosatt i Uppsala. Min bror Stig Lundin (1943–2015) var redan som barn en stor tågfantast och kom under hela sitt liv att ägna sig åt svenska järnvägar och deras historia. Mycket av detta arbete finns dokumenterat på hans hemsida – som lever vidare tack vare att SRJmf förvaltar den numera och ser till att hans dokumentation finns tillgänglig.

Jag drogs med i tågintresset och tillsammans med Stig gjorde jag flera resor för att dokumentera och fotografera tåg runtom i Sverige 1961–1964. När jag fyllde 15 år köpte jag en moped och reste runt i Uppland till de flesta av SRJ:s stationer och tog bilder och jag gjorde även en resa med moped till bl.a. NKlJ och HFJ.

1964 förändrades mitt liv plötsligt då jag började spela i ett popband. För att ha råd att köpa en el-orgel var jag tvungen att sälja mopeden och tågintresset lade jag på hyllan. Jag har hela mitt liv varit musiker men det är en annan historia. Den som är intresserad av detta kan läsa mera här.

Efter Stigs död 2015 tog jag hand om alla gamla bilder och började scanna in och restaurera dessa (många var i dåligt skick). Jag började med bilderna från SRJ och BLJ vilket ledde till att jag tillsammans med SRJmf gav ut bildhäftena ”Sista sommaren på Byvalla–Långshyttans Järnväg, bildminnen från 1964” och ”SRJ på 60-talet”.

Hösten 2023 kom jag fram till bilderna från den resa Stig och jag gjorde i juni 1963. Vi reste under fyra dagar runt i södra Sverige och besökte ett antal järnvägsstationer Norrköping, Linköping, Jenny, Skogshult, Vislanda, Växjö och Skara m.m.