Fordonet är skrotat

Resgodsvagn SJ UFo1p / UFP

Läs mer om fordonstypen i utställningen: ”Stålbussen från Umeå – en färgstark slitvarg”

Se alla objekt och bilder i arkivet med: UFo1p / UFP.

För bilder på respektive fordonsindivid se bilder i fordonslistan nedan.

Lista över släpvagnar av typen UFo1p

Littera Nr Levererad Placeringar vid SJ Slopad Skrotad Bevarad Bilder Anmärkningar
UFo1p 1812 1953-04 Västervik 1953–65,
Rimbo 1965–66.
1966 1966 † Bilder
UFo1p 1813 1953-04 Västervik 1953,
Norrköping 1953–56,
Linköping 1956–63,
Västervik 1963–65,
Kalmar 1965,
Växjö 1965–70.
1970 1971 † Bilder
UFo1p / UFP 1912 1954-12 Norrköping 1954–56,
Linköping 1956–63,
Västervik 1963–66,
Växjö 1966–70.
1970 1971 †
UFo1p / UFP 1913 1955-02 Norrköping 1955–61,
Västervik 1961–70.
1970 1971 † Bilder
UFo1p 1914 1955-07 Skara 1955–58,
Växjö 1958–66.
1966 1966 †
UFo1p 2131 1957-08 Skara 1957–62,
Rimbo 1962–65.
1965 1965 †
UFo1p 2132 1957-08 Skara 1957–62,
Rimbo 1962–65.
1965 1965 †

Källor: Arne Hällqvist, Svenska rälsbussar.

SJ YBo4p+UFo1p i Uknadalen vid översvämningen våren 1958. Samling: Per-Olov Brännlund

Resgodssläpvagn SJ UFo1p

 SJ UFo1p 1812. Foto: Ivan Karlsson

Ritning över UFo1p. Källa: Järnvägsmuseet.

Fakta SJ UFo1p / UFP
Byggt antal: 7 st.
Bevarat antal: Ingen.
Byggår: 1953–1957.
Tillverkare: Hilding Carlssons Mekaniska Verkstad, Umeå.
Nummerserie: 1812–1813, 1912–1914, 2131–2132.
Längd: 16,6 m.
Bredd: 2,6 m.
Tjänstevikt: 10 ton.
Lastytor: Gods: 37 m2, 6 ton.
Sth: 85 km/h.
Bilder: Länk