Fordonet finns bevarat

Sitt- och resgodsvagn SJ UCFo3yp / UBFo3yp / UBFYP

Läs mer om fordonstypen i utställningen: ”Stålbussen från Umeå – en färgstark slitvarg”

Se alla objekt och bilder i arkivet med: UCFo3yp / UBFo3yp /UBFYP.

För bilder på respektive fordonsindivid se bilder i fordonslistan nedan.

Lista över släpvagnar av typen UBFo3yp

Littera Nr Levererad Placeringar vid SJ Slopad Skrotad Bevarad Bilder Anmärkningar
UCFo3yp
/UBFo3yp
/UBFYP
1791 1952-09 Västervik 1952–75,
Växjö 1975–84.
1984 TJF Bilder 1982: Såld till KlV.
1987: Såld till VHVJ.
1993: Såld till SMAB.
1997: Såld till FSVV.
2017: Såld till TJF.
UCFo3yp
/UBFo3yp
1792 1952-10 Västervik 1952–63. 1963 1964 †
UCFo3yp
/UBFo3yp
/UBFYP
/URYP
1793 1952-11 Västervik 1952–75,
Växjö 1975–84.
1984 EH Bilder 1985: Såld till FSVV.
1987: Såld till VHVJ.
1989–94: Ombyggd till restaurangvagn URYP.
1993: Såld till SMAB.
2004: Såld till EH.
UCFo3yp
/UBFo3yp
/UBFYP
1794 1953-01 Västervik 1953,
Norrköping 1953–62,
Rimbo 1962–71.
1971 1971 †
UCFo3yp
/UBFo3yp
1795 1953-02 Västervik 1953,
Norrköping 1953–60,
Västervik 1960–67.
1967 1967 † Bilder 1967-08-03: Kollision, Totebo.
UCFo3yp
/UBFo3yp
/UBFYP
1796 1953-05 Norrköping 1953−1962,
Rimbo 1962–70.
1970 1970 †
UCFo3yp
/UBFo3yp
/UBFYP
1797 1953-05 Kalmar 1953–57,
Skara 1957–70.
1970 1972 †
UCFo3yp
/UBFo3yp
1798 1953-07 Kalmar 1953–57,
Skara 1957–66.
1966 1966 †
UCFo3yp
/UBFo3yp
/UBFYP
1799 1953-09 Kalmar 1953–57,
Skara 1957–70.
1970 1973 †
UCFo3yp
/UBFo3yp
/UBFYP
1800 1953-09 Kalmar 1953–57,
Växjö 1957–61,
Rimbo 1961,
Växjö 1961–72.
1972 1973 †
UCFo3yp
/UBFo3yp
/UBFYP
1801 1953-11 Kalmar/Växjö 1953–57,
Växjö 1957–64,
Kalmar 1964–68,
Växjö 1968–72.
1972 1973 †
UCFo3yp
/UBFo3yp
/UBFYP
1802 1953-12 Kalmar 1953–58,
Västervik 1958–65,
Skara 1965–73.
1973 1973 †
UCFo3yp
/UBFo3yp
/UBFYP
1803 1953-12 Norrköping 1953–62,
Rimbo 1962–72.
1972 1973 † 1972: Såld till RB.
UCFo3yp
/UBFo3yp
/UBFYP
1804 1954-02 Norrköping 1954–62,
Rimbo 1962–72.
1972 1976 † 1972: Såld till RB.
UCFo3yp
/UBFo3yp
/UBFYP
1805 1954-02 Norrköping 1954–67,
Rimbo 1967–72.
1972 1973 † 1971-12-25: Missöde, Stockholm.
1972: Såld till RB.
UCFo3yp
/UBFo3yp
/UBFYP
1806 1954-05 Norrköping 1954–66,
Rimbo 1966–72.
1972 1976 † 1972: Såld till RB.
UCFo3yp
/UBFo3yp
/UBFYP
1807 1954-05 Norrköping 1954–66,
Rimbo 1966–70.
1970 1970 † Bilder
UCFo3yp
/UBFo3yp
1808 1954-06 Norrköping 1954–66. 1966 1966 † 1965-12-10: Kollision, Birkekärr.
UCFo3yp
/UBFo3yp
1809 1954-06 Norrköping 1954–56,
Linköping 1956–63,
Västervik 1963–65,
Rimbo 1965–66.
1966 1967 †
UCFo3yp
/ UBFo3yp
1810 1954-10 Skara 1954–68. 1968 1968 † 1967-12-27: Brand, Skara.
UCFo3yp
/UBFo3yp
/UBFYP
1811 1954-10 Norrköping 1954–60,
Växjö 1960–63,
Växjö/Kalmar 1963–70.
1970 1973 †
UCFo3yp
/UBFo3yp
/UBFYP
1903 1955-02 Skara 1955–70. 1970 1973 †
UCFo3yp
/UBFo3yp
/UBFYP
1904 1955-02 Skara 1955–70. 1973 1973 †
UCFo3yp
/UBFo3yp
/UBFYP
1905 1955-04 Linköping 1955–59,
Växjö 1959,
Växjö/Kalmar 1960–70.
1970 1973 †
UCFo3yp
/UBFo3yp
/UBFYP
1906 1955-04 Linköping 1955–63,
Västervik 1963–64,
Linköping 1964–65,
Rimbo 1965–72.
1972 1976 †
UCFo3yp
/ UBFo3yp
1907 1955-05 Linköping 1955–60,
Rimbo 1960,
Skara 1960–65.
1965 1965 † 1964-12-29: Kollision, Björsared.
UCFo3yp
/UBFo3yp
/UBFYP
1908 1955-06 Norrköping 1955–57,
Norrköping 1957–58,
Skara 1958–70.
1970 1973 †
UCFo3yp
/ UBFo3yp
1909 1955-07 Linköping 1955–58,
Skara 1958–61,
Rimbo 1961–65.
1965 1965 †
UCFo3yp
/UBFo3yp
/UBFYP
1910 1955-09 Linköping 1955–57,
Norrköping 1957–61,
Rimbo 1961–70.
1970 1970 † 1966-12-12: Kollision, Bällsta.
UCFo3yp
/UBFo3yp
/UBFYP
1911 1955-10 Linköping 1955–57,
Norrköping 1957–60,
Västervik 1960–64,
Rimbo 1964–72.
1972 1976 †
UCFo3yp
/UBFo3yp
/UBFYP
2107 1955-11 Skara 1955–70. 1970 1972 †
UCFo3yp
/UBFo3yp
/UBFYP
2108 1955-12 Linköping 1955–61,
Rimbo 1961–72.
1972 1976 † 1972: Såld till RB.
UCFo3yp
/UBFo3yp
/UBFYP
2109 1956-01 Linköping 1956–63,
Västervik 1963–64,
Rimbo 1964– 72.
1972 ULJ 1972: Såld till RB.
1976: Såld till ULJ.
UCFo3yp
/UBFo3yp
/UBFYP
2110 1956-02 Linköping 1956–63,
Västervik 1963–64,
Rimbo 1964–72.
1972 WFJ Bilder 1972: Såld till RB.
1976: Såld till ULJ.
1987: Såld till VHVJ.
1993: Såld till SMAB.
1997: Såld till JFAB.
2010: Såld till TJF.
2015: Såld till WFJ.
UCFo3yp
/ UBFo3yp
2111 1956-02 Linköping 1956–58,
Norrköping 1958–62,
Rimbo 1962–65.
1965 1965 †
UCFo3yp
/UBFo3yp
/UBFYP
2112 1956-02 Linköping 1956–61,
Rimbo 1961–70.
1970 1970 † 1969: Missöde, Rimbo.
UCFo3yp
/UBFo3yp
/UBFYP
2113 1956-03 Linköping 1956–63,
Västervik 1963–64,
Skara 1964–70.
1970 1973 † Bilder
UBFo3yp
/ UBFYP
2114 1956-12 Skara 1956–73. 1973 1973 †
UBFo3yp
/ UBFYP
2115 1956-12 Skara 1956–73. 1973 1973 †
UBFo3yp
/ UBFYP
2120 1957-02 Skara 1957–70. 1970 AGJ 1970: Såld till JVM.
1978: till AGJ.
UCFo3yp
/UBFo3yt
/UBFYT
2121 1957-02 Skara 1957–64,
Växjö 1964–65,
Karlshamn 1965–73.
1973 1973 † 1964-05: Ombyggd till UBFo3yt, Malmö.
UBFo3yp
/ UBFo3yt
/ UBFYT
2122 1957-04 Skara 1957–64,
Växjö 1964–65,
Karlshamn 1965–73.
1973 1973 † 1964-06: Ombyggd till UBFo3yt, Malmö.
UBFo3yp /UBFYP 2123 1957-06 Skara 1957–70. 1970 1973 †
UBFo3yp /UBFYP 2124 1957-06 Skara 1957–70. 1970 1973 †

Förkortningar: AGJ=Anten–Gräfsnäs Järnväg, EH=Evald Hammarström, FSVV=Föreningen Smalspåret Växjö–Västervik, JFAB=Järnvägsfabriken AB, Växjö, JVM=Järnvägsmuseet, KlV=Klarälvsbanans Vänner, RB=Roslagsbanan, SMAB=Småländska Smalspåret AB, SkLJ=Skara Lundsbrunns Järnävgar, TJF=Tjustbygdens Järnvägsförening, ULJ=Upsala–Lenna Jernväg, VHVJ=Växjö–Hultsfred–Västerviks Järnvägs AB, WFJ=Wadstena–Fogelsta Järnväg Källor: Arne Hällqvist, Svenska rälsbussar.

Sitt- och resgodssläpvagn
SJ UCFo3yp / UBFo3yp / UBFYP

SJ UBFYP 1791 i Västervik. Foto: Lars Lindén

Ritning över UBFo3yp. Källa:Järnvägsmuseet.

Fakta SJ UCFo3yp / UBFo3yp / UBFYP
Byggt antal: 44 st
Bevarat antal: 5 st
Byggår: 1952–1957
Tillverkare: Hilding Carlssons Mekaniska Verkstad, Umeå.
Nummerserie: 1791–1811, 1903–1911, 2107–2115, 2120–2124.
Längd: 16,6 m.
Bredd: 2,6 m.
Tjänstevikt: 10,6 ton.
Sittplatser: 40 st.
Godsyta: 8 m2, 2 ton.
Sth: 85 km/h.
Bilder: Länk