WÅB

Förkortning för Westervik−Åtvidabergs−Bersbo Jernväg(s AB). Kan även skrivas WÅBJ, VÅB eller VÅBJ.