Reseprogram för SJK:s ångtåg Växjö–Västervik i maj 19782018-09-25T23:26:20+00:00

1978: SJK-resan Växjö–Västervik