Totebo

Bild
Daterad: 4 maj 1978
ID: TOJA00053

Beskrivning

Ångloket VGJ 29 (SJ Gp 3119) med SJK:s utfärdståg på bron över vägen i Totebo.