NVHJ

Förkortning för Norsholm–Västervik–Hultsfreds Järnvägar/Järnvägs AB.