Vattenkaraff2018-10-15T22:55:23+00:00

NVHJ

Förkortning för Norsholm–Västervik–Hultsfreds Järnvägar/Järnvägs AB.