Fordonet är skrotat

Totebo

Totebo har utvecklats under järnvägens tid från att vara en större gård i en skogrik trakt till ett villasamhälle vid en expanderande träindustri. Den stora utbyggnaden skedde främst under 1950-talet. Utvecklingen av orten speglades även i tillbyggnaden av järnvägsstationen, som ända in på 1980-talet också var ortens postkontor.

När järnvägen byggdes 1878–1879 fanns här i stort sett Totebo gård, som under 1600-talet hade privilegier som säteri. På gården har det funnits både handpappersbruk och tegelbruk i mindre skala. 1908 sålde dåvarande godsägaren Robert Tillberg Totebo gård till Blankaholms Sågverk. Sågverksrörelsen var expansiv och bedrev storskalig skogsavverkning i området.

Stationsplan för Totebo framtagen av Hultsfred–Westerviks Jernväg den 9 oktober 1878.

År 1911 startades en fabrik för tillverkning av vagnshjul i Virum, som ligger knappt tre mil från Totebo. Efter några år flyttades tillverkningen till Totebo, då mark i området kunde arrenderas och kommunikationerna här var bättre i järnvägens närhet. En snickerifabrik byggdes här vid kvarnfallet, där tillverkning av vagnshjul och andra varor kunde utvecklas. Under 1920-talet övergick tillverkningen till apparatlådor till olika radiotillverkare, då radiosändningar startats i Sverige och det började bli var mans egendom med radio i hemmen.

Efter andra världskriget byggdes snickerifabriken ut och ombildades till Totebo Industrier AB. Samhället expanderade till ett modernt villasamhälle norr om järnvägen och i anslutning till industrin. Tillverkningen av radiolådor i trä ersattes under 1960-talet med tillverkning av planmöbler. Industrin är idag en stor underleverantör till välkända varumärken i möbelbranschen.

Hugo Hammarskjölds ritning för stationshusen i Totebo och Blägda.

Järnvägsstationen

Järnvägsstationen med byggnader och trädgård anlades i samband med järnvägsbygget mellan Västervik och Hultsfred 1877–1879. Stationsbyggnaden som uppfördes var av den minsta storleken av husen utmed järnvägen och av samma typ som i Blägda.

Stationshuset byggdes i timmer med fasader som senare panelades. Förutom stationshuset uppfördes godsmagasin, ekonomihus, jordkällare, avträde och en lastkaj. 1918 byggdes stationshuset till med ett rum och en utbyggnad i vinkeln mot banan. En större ombyggnad initierades då trafiken ökade i början av 1940-talet. Den nuvarande utformningen i funkisstil fick stationshuset 1943–1944.

Rälsbusståg med SJ YBo5p 893 i Totebo, den 30 september 1967. Fotograf: Björn Malmer

Mellan stationshuset och vägövergången anlades en banvaktsstuga med tillhörande uthus och en jordkällare på andra sidan spåren. Banvaktsstugan, nr 46 vid NVHJ, revs 1958.

Bangården försågs från början med två spår, vilken senare byggdes om och förlängdes.

Totebo station

Öppningsdatum: 16 november 1879.

Nedläggning av godstrafiken: 27 maj 1978.

Stationen nedklassades till hållplats: 30 november 1981.

Nedläggning av persontrafiken: 20 augusti 1984.

Järnvägsstationen var förenad med poststation till 12 maj 1968.

Frilastspår för 10 vagnar och lastkaj för 10 vagnar. Signalanläggningen bestod ursprungligen av semafor med ställbock.