Fordonet är skrotat

Halleby

Halleby fick inte någon större utveckling med järnvägen och stationen kom tidigt att nedklassas till hållplats. Stationshuset stod länge kvar i förfallet skick – men finns numera bevarat i Linköping.

Jordbrukslandskapet öppnar sig med flera större herrgårdar. Halleby är omtalad redan i slutet av 1200-talet och har varit en kungsgård. Den gamla slottslika huvudbyggnaden brann 1871 och ersattes några senare av den nuvarande byggnaden vid gården.

Stationshuset i Halleby omkring år 1900. Samling: Järnvägsmuseet

 

Någon industri eller stationssamhälle uppstod inte runt järnvägsstationen vid Halleby, utan omgivningarna blev desamma i landskapet.

Stationshuset i Halleby år 1964. Foto: Tidningen Östgöten

Järnvägsstationen

Järnvägsstationen med sina byggnader började anläggas i anslutning till järnvägsbygget 1877–1878. Byggnaden var av samma typ som övriga stationshus mellan Norsholm och Bersbo.

Vy över f.d. stationshuset i Halleby år 1978. Foto: Arkiv Digital

Stationshuset byggdes timmer och fick senare panelade fasader. Förutom stationshuset med trädgård byggdes godsmagasin, ekonomihus, jordkällare, avträde.
Stationshuset flyttades 1990 till Östergötlands järnvägsmuseum i Linköping.

Stationshuset i förfallet skick 1978. Byggnaden kom senare att flyttas till Linköping. Foto: Per-Olov Brännlund

Halleby station

Avstånd: 9,3 km från Norsholm.

Signatur: Hy (NVHJ) / Hay (SJ)

Öppningsdatum: 18 november 1878.

Stationen nedklassades till håll- och lastplats: under 1920-talet

Nedklassades till hållplats: 1954.

Nedläggning av gods- och persontrafik: 27 september 1964.

Järnvägsstationen var förenad med poststation fram till: 28 februari 1943.

I klass. Frilastspår för 16 vagnar. Vattenkastare. Signalställbock. Fotogenbelysning inomhus, luxbelysning på bangården och gasljus i signalerna.

Källa: Sveriges järnvägar 1921.

Stationsföreståndare i Halleby

År Namn Född Från Till
1878–1879 Johan Carlsson 1850 Schaktmästare vid NBJ byggnad 1877 Stm Björsäter 1879
1879–1882 Peter Andersson 1851 Schaktmästarbiträde vid NBJ byggnad 1877 Gxp Västervik 1882
1882–1919 Anders Persson 1844 Stk 1880 Pension 1919
1919–1922 Adolf August Kindgren 1879 Stk Björsäter 1903 Stf Forsaström 1922
1922–1926 Vendela Olivia Karlsson 1898 Hamrånge 1926
1926–1933 Signe Elisabet Frid 1897 Värna 1926 Plv Höversby 1934
1934–1938 Astrid Ingeborg Josefina Jonsson 1900 Åtvidaberg 1938
1938–1946 Elin Augusta Josefina Lundquist 1878

Förkortningar: Gxp=Godsexpeditör, NBJ=Norsholm–Bersbo järnväg, Plv=Platsvakt, Stf=Stationsföreståndare, Stm=Stationsmästare, Stk=Stationskarl.