Vrånganäs

Bild
Daterad: 4 maj 1978
ID: TOJA00030

Beskrivning

SJK utfärdståg passerar bron vid Vrånganäs banvaktstuga.