Vrånganäs

Bild
Daterad: 4 maj 1978
ID: TOJA00029

Beskrivning

VGJ 29 (Gp 3119) vid Vrånganäs banvaktstuga.