Flaten–Hultarp

Bild
Daterad: 4 maj 1978
ID: TOJA00029

Beskrivning

Ångloket VGJ 29 (SJ Gp 3119) vid banvaktstugan Vrånganäs.