Verkebäck

Bild
Daterad: 1979
ID: SVLI00261

Beskrivning

Bangården, stationshuset och godsmagasinet i Gunnebobruk.