Verkebäck–Valstad

Bild
Daterad: År 1981-1982
ID: HABL00099

Beskrivning

Södra försignalen till Gunnebobruk.