Verkebäck–Valstad

Bild
Daterad: 1979
ID: SVLI00236

Beskrivning

Avsnitt av linjen mellan Gunnebobruk och Valstad.